Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I AGa 1/20 - wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2021-03-02

Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2021-03-02
Data orzeczenia:
2 marca 2021
Data publikacji:
18 maja 2021
Data uprawomocnienia:
2 marca 2021
Sygnatura:
I AGa 1/20
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Mariusz Tchórzewski
Sędziowie:
Tomasz Lebowa
Ewa Popek
Hasła tematyczne:
Koszty procesu ,  Nakłady
Podstawa prawna:
art.226 k.c, art.461 § 1 k.c, art. 101 k.p.c.
Teza:
a. Nakładem na rzecz są wszelkie inwestycje utrzymujące rzecz w należytym stanie lub ją ulepszające, poczynione niezależnie od woli właściciela rzeczy. Ta cecha odróżnia nakłady od świadczeń na rzecz wierzyciela. Świadczeniem jest, bowiem zachowanie dłużnika spełnione na poczet długu, zgodnie z treścią zobowiązania; b. Pozwany, nie mając świadomości co do stanu prawnego maszyny FUCHS, dobrowolnie użył własnych dóbr majątkowych na rzecz innej osoby — powodowej spółki (właściciela maszyny), co oznacza, że bez względu na wolę właściciela dokonał nakładów na maszynę. Nakłady te nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem względem kontrahenta (i odnoszone do kwoty wynagrodzenia za naprawę maszyny); c. Podstawowym warunkiem prawa zatrzymania jest istnienie po stronie retencjonisty ściśle określonych podmiotowo i przedmiotowo wierzytelności, gdyż sam art. 461 k.c. nie stanowi źródła roszczenia o nakłady. źródłem tym są przepisy dotyczące stosunku prawnego, z którego wynika zabezpieczone retencją roszczenie i nie stanowi przeszkody do zastosowania prawa zatrzymania okoliczność, że stron nie łączył żaden stosunek obligacyjny, zwłaszcza umowny, gdyż obowiązek zwrotu nakładów może wynikać również z przepisów prawa rzeczowego lub z przepisów dotyczących ochrony prawa własności; d. Wierzytelności retencjonisty zabezpieczone prawem zatrzymania powinny być tylko wymagalne i zaskartalne, natomiast nie musi zachodzić tzw. płynność wierzytelności, czyli jej pewność, a wysokość i istnienie wierzytelności może być sporna między stronami, a spór ten ewentualnie rozstrzyga sąd z ryzykiem dla zatrzymującego, że odmowę wydania rzeczy zakwalifikuje, jako zwlokę; e. Poprzez odesłanie z art. 230 k.c. do art. 226 k.c. dla istnienia prawa retencji obojętne jest także, czy rzecz znajduje się w posiadaniu samoistnym retencjonisty, czy w faktycznym dzierżeniu, podobnie jak to, czy władztwo nad rzeczą wykonywane jest przez daną osobę bezpośrednio, czy też pośrednio, np. przez powiernika, czy inny podmiot; f. Art. 461 § 1 k.c. jest przepisem o charakterze zabezpieczającym interesy podmiotu zobowiązanego do wydania rzeczy i daje mu istotne uprawnienie o charakterze rzeczowym aż do chwili, w której jego interesy nie zostaną zaspokojone, np. przez zapłatę przez windykującego właściciela. Dodatkowo, art. 461 § 1 k.c. nie precyzuje, czy chodzi w nim o nakłady konieczne, czy tez użyteczne, dlatego przyjąć należy, że chodzi o wszelkie rodzaje nakładów poczynionych na rzecz; g. Zarzut prawa zatrzymania ma podwójny charakter i w zakresie prawa materialnego stanowi jednostronne oświadczenie woli, prowadzące do zahamowania skuteczności roszczenia strony przeciwnej. W przypadku powołania się na zarzut w procesie, należy kwalifikować to jako czynność procesową o charakterze zarzutu merytorycznego przeciwko żądaniu pozwu, tzw. zarzutu odraczającego. Jego skutkiem nie jest więc oddalenie powództwa o wydanie rzeczy, lecz jedynie ograniczenie prawa powoda przez zobowiązanie go do wykonania określonego świadczenia w sposób analogiczny do zarzutu non adimpleti contractus z art. 488 § 2 k.c. h. Art. 101 k.p.c. znajduje zastosowanie także wówczas, gdy przy pierwszej czynności procesowej pozwany uznał powództwo tylko w części, jeżeli wyłącznie ta część została następnie uwzględniona orzeczeniem sądu.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Szymaniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Tchórzewski,  Tomasz Lebowa ,  Ewa Popek
Data wytworzenia informacji: