Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3778

I ACa 2/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 2/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ewa Lauber-Drzazga (spr.) Sędzia: Sędzia: SA Bożena Oworuszko SA Alicja Surdy Protokolant Katarzyna Furmanowska po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa K. F. , K. F. (1) , J. F. oraz M. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie na skutek apelacji pozwanego
Czytaj więcej»

I ACa 2/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-04-10

Data publikacji: 2013-05-16

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Zbigniew Grzywaczewski (spr.) Sędzia: Sędzia: SA Ewa Lauber-Drzazga SA Ewa Popek Protokolant sekr.sądowy Dorota Kabala po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zadośćuczynienie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgoweg
Czytaj więcej»

I ACa 2/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-02-16

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 2/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Jerzy Nawrocki (spr.) Sędzia: SA (...) Sędzia: SA (...) Protokolant: Sylwia Szymańska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2021 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. , E. W. (1) , D. K. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Z. z dnia 10 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej»

I ACa 3/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2013-04-19

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Zbigniew Grzywaczewski Sędzia: Sędzia: SA Ewa Lauber-Drzazga (spr.) SA Ewa Popek Protokolant sekr.sądowy Dorota Kabala po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowe
Czytaj więcej»

I AGa 121/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2022-04-01

Data publikacji: 2022-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 121/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SA Ewa Mierzejewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2022 roku w L. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko P. G. (1) i A. G. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 29 czerwca 2021 roku, sygn. akt (...) I zmienia zaskarżony wyro
Czytaj więcej»

I AGa 121/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-03-25

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 121/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Jerzy Nawrocki Sędzia: Sędzia: SA Walentyna Łukomska-Drzymała SA Ewa Bazelan (spr.) Protokolant St. Sekr. sądowy Maciej Mazuryk po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2021 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcji (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą z W. przeciwko P. W. (1) o zapłatę na skutek apelacji pozwa
Czytaj więcej»

I AGa 122/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-02-11

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 122/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w L. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ewa Bazelan Sędzia: Sędzia: SA Ewa Popek SA Ewa Mierzejewska (spr.) Protokolant Marcin Pasik po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w L. na rozprawie z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn.
Czytaj więcej»

I AGa 127/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-08-16

Data publikacji: 2021-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie normy art. 473 § 1 k.c. za dopuszczalne uznaje się w doktrynie i judykaturze zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika są okoliczności przez niego niezawinione. Ze swobody woli stron umowy wynika zatem, że dłużnik (...)
Sygn. akt I A Ga 127/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w L. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Mariusz Tchórzewski po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. w L. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 23 lipca 2020 r. sygn. akt (...) I zmienia zaskarżony wyrok w zakresie punktu I w
Czytaj więcej»

I AGa 133/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2021-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szczególnym rodzajem nierozpoznania istoty sprawy jest sytuacja, w której sąd pierwszej instancji po wydaniu nakazu zapłaty, w postępowaniu nakazowym, narusza treść art. 496 kpc (obecnie: art. 493 § 4 kpc) nie zawierając w wyroku konstytutywnego rozstrzygnięcia o utrzymaniu w mocy bądź uchyleniu wydanego nakazu zapłaty (art. 386 § 4 kpc).
Sygn. akt I AGa 133/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w L. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA Piotr Czerski Protokolant Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r. w L. na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 24 lipca 2020 r. s
Czytaj więcej»

I AGa 135/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2022-09-15

Data publikacji: 2022-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a. Oceniając zasadność powództwa opartego na normie art. 299 § 1 k.s.h. i skuteczność egzoneracji lub ekskulpacji pozwanych w świetle dalszych przesłanek z § 2, Sąd ma obowiązek ustalenia „właściwego czasu" dla zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i dokonanie ustaleń w przedmiocie prawidłowości czasowej (...)
Sygn. akt I AGa 135/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Mariusz Tchórzewski Protokolant starszy protokolant sądowy Anna Kłos po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. przeciwko R. M. (1) i M. M. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 lipca 2
Czytaj więcej»