Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3739

I AGa 109/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2018-11-29

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 109/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Bogdan Radomski (spr.) Sędzia: Sędzia: SA Magdalena Kuczyńska SA Ewa Mierzejewska Protokolant Sylwia Szymańska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie
Czytaj więcej»

I AGa 121/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2022-04-01

Data publikacji: 2022-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 121/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SA Ewa Mierzejewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2022 roku w L. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko P. G. (1) i A. G. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 29 czerwca 2021 roku, sygn. akt (...) I zmienia zaskarżony wyro
Czytaj więcej»

I AGa 122/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-02-11

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 122/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w L. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ewa Bazelan Sędzia: Sędzia: SA Ewa Popek SA Ewa Mierzejewska (spr.) Protokolant Marcin Pasik po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w L. na rozprawie z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn.
Czytaj więcej»

I AGa 127/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-08-16

Data publikacji: 2021-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie normy art. 473 § 1 k.c. za dopuszczalne uznaje się w doktrynie i judykaturze zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika są okoliczności przez niego niezawinione. Ze swobody woli stron umowy wynika zatem, że dłużnik (...)
Sygn. akt I A Ga 127/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w L. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Mariusz Tchórzewski po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. w L. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 23 lipca 2020 r. sygn. akt (...) I zmienia zaskarżony wyrok w zakresie punktu I w
Czytaj więcej»

I AGa 133/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2021-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szczególnym rodzajem nierozpoznania istoty sprawy jest sytuacja, w której sąd pierwszej instancji po wydaniu nakazu zapłaty, w postępowaniu nakazowym, narusza treść art. 496 kpc (obecnie: art. 493 § 4 kpc) nie zawierając w wyroku konstytutywnego rozstrzygnięcia o utrzymaniu w mocy bądź uchyleniu wydanego nakazu zapłaty (art. 386 § 4 kpc).
Sygn. akt I AGa 133/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w L. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA Piotr Czerski Protokolant Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r. w L. na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 24 lipca 2020 r. s
Czytaj więcej»

I AGa 191/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 191/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ewa Mierzejewska Sędzia: Sędzia: SA Jerzy Nawrocki (spr.) SA Walentyna Łukomska-Drzymała Protokolant protokolant sądowy Anna Kłos po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej L. S. i spółka w L. przeciwko M. Ż. (1) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyr
Czytaj więcej»

I AGa 208/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I AGa 208/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ewa Mierzejewska (spr.) Sędzia: Sędzia: SA Walentyna Łukomska-Drzymała SA Jerzy Nawrocki Protokolant Agnieszka Furdel po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (poprzednio (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. ) przeciw
Czytaj więcej»

II AKa 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-05-14

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Sygn. akt II AKa 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2013 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Zbigniew Makarewicz Sędziowie: SA Wojciech Zaręba (sprawozdawca) SA Cezary Wójcik Protokolant st.sekr.sąd. Agnieszka Jarzębkowska przy udziale Jacka Kuźmy prokuratora Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 r. sprawy K. S. oskarżonego z art.18 § 1 k.k. w zw. z art.148 §
Czytaj więcej»

II AKa 8/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Sygn. akt II AKa 8/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Beata Siewielec Sędziowie: SA Mariusz Młoczkowski (sprawozdawca) SA Wojciech Zaręba Protokolant sekretarz sądowy Anna Kijak przy udziale Anny Utnik-Wójtowicz prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. sprawy T. C. oskarżonej z art.13§1 kk w zw. z art.148§1 kk w zb. z art.157§1 kk w
Czytaj więcej»

II AKa 8/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II AKa 8/18 Lublin, dnia 13 lutego 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Lublinie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący - sędzia SA Wojciech Zaręba Sędziowie: SA Leszek Pietraszko SO del. do SA Adriana Orzechowska (sprawozdawca) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Jarzębkowska przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kraśniku Piotra Wójcickiego po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 r. sprawy: 1. J. J. , syna H. i H. z domu B. , urodzonego
Czytaj więcej»