Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 366/19 - wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2020-07-07

Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2020-07-07
Data orzeczenia:
7 lipca 2020
Data publikacji:
26 sierpnia 2020
Data uprawomocnienia:
7 lipca 2020
Sygnatura:
I ACa 366/19
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Mariusz Tchórzewski
Sędziowie:
Agnieszka Jurkowska-Chocyk
Ewa Bazelan
Hasła tematyczne:
Spadek ,  Umowa rachunku bankowego
Podstawa prawna:
art.922 k.c, art.59 a pr.bank
Teza:
a. Przepis art. 59a ust. 1 pr.bank. stanowi /ex specialis w stosunku do art. 922 § 1 k.c. i przewiduje — co do zasady — definitywne wygaśnięcie praw i obowiązków majątkowych wynikających z umowy rachunku bankowego. Wyjaśnienie wzajemnej relacji pomiędzy ustępami 1 i 4 art. 59a pr.bank. może pozornie budzić wątpliwości, które rozwiewa jednak wykładnia autentyczna przepisu oraz literalne brzmienie obu jednostek redakcyjnych. Należy kategorycznie przyjąć, że w przypadku przewidzianym w ust. 4 umowa rachunku bankowego co prawda rozwiązuje się z chwilą śmierci posiadacza, lecz w drodze fikcji prawnej utrzymuje się w całości stosunek prawny przez nią wykreowany, zatem utrzymują się w mocy określone w umowie prawa i obowiązki obu jej stron. Oznacza to, że jeżeli wypełniona zostaje hipoteza art. 59a ust. 4 pr.bank., to sytuacja prawna spadkobierców posiadacza rachunku bankowego jest identyczna, jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1.07.2016 r., tzn. że w miejsce zmarłego posiadacza wprost wstępują (w sferę praw i obowiązków) jego spadkobiercy na podstawie art. 922 § 1 k.c.; b. Wszystkie prawa i obowiązki posiadacza wynikające z umowy rachunku bankowego — jako niezwiązane ściśle z osobą zmarłego — wchodzą w skład spadku. c. Art. 922 § 1 k.c. nie zawiera ścisłej definicji spadku, a jedynie ogólne wskazówki, na których musi się każdorazowo opierać rozstrzygnięcie, czy dane prawo lub obowiązek wchodzi w skład spadku. Co do zasady, w myśl tego przepisu spadek obejmuje prawa i obowiązki zmarłego oraz pewne sytuacje prawne niepowiązane z istnieniem prawa podmiotowego, z wyłączeniem praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego oraz praw przechodzących z chwilą śmierci na oznaczone osoby. d. Większość praw podmiotowych w zakresie prawa cywilnego ma charakter majątkowy lub mieszany (majątkowo-osobisty), a za wyłącznie niemajątkowe uznaje się tzw. prawa osobiste, czyli takie prawa podmiotowe, które porządek prawny przyznaje w celu ochrony dóbr osobistych, wymienionych przykładowo w art. 24 k.c. oraz niemajątkowe prawa rodzinne, wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa lub stosunków prawnych ukształtowanych na wzór rodzinnych, prawa organizacyjne związane z przynależnością do określonej organizacji.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Szymaniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Tchórzewski,  Agnieszka Jurkowska-Chocyk ,  Ewa Bazelan
Data wytworzenia informacji: