Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 135/21 - wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2021-09-16

Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2021-09-16
Data orzeczenia:
16 września 2021
Data publikacji:
3 listopada 2021
Data uprawomocnienia:
16 września 2021
Sygnatura:
I ACa 135/21
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Mariusz Tchórzewski
Protokolant:
Sylwia Szymańska
Hasła tematyczne:
Skarga pauliańska
Podstawa prawna:
art.527 k.c
Teza:
a. . Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie uzależnia skuteczności skargi od istnienia wymagalnych wierzytelności powoda w dacie zaskarżonej czynności prawnej. Wierzytelność chroniona skargą pauliańską musi być tylko zaskarżalna, nie musi być stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym, natomiast może być sporna i istotne jest tylko to, by istniała w chwili wyrokowania przez Sąd; b. Istotą skargi pauliańskiej, z mocy art. 532 k.c. jest potencjalna możność zaspokajania się wierzyciela z przedmiotów majątkowych dłużnika, które wskutek zaskarżonej czynności z niego wyszły, czyli tzw. „znoszenie egzekucji" przez nabywcę rzeczy; c. Wyrok uwzględniający powództwo samoistnie nie stanowi tytułu egzekucyjnego (poza ewentualnym rozstrzygnięciem o kosztach procesu) i wcale nie oznacza, że wierzyciel może wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne. Dla jego przeprowadzenia musi uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko swemu dłużnikowi osobistemu i możność prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi nie należy do przesłanek zawartych w art. 527 k.c.; d. Uwzględnienie powództwa nie skutkuje nieważnością zaskarżonej czynności, a wierzyciel występujący ze skargą pauliańską nie ma obowiązku wskazania, w jaki sposób zamierza skorzystać z wyroku uwzględniającego powództwo; e. Wierzyciel ze skargą pauliańską może wystąpić przeciwko jednemu tylko ze swych współdłużników solidarnych, w tym poręczyciela. W takim przypadku przesłanki skargi, w tym świadomość pokrzywdzenia wierzycieli, niewypłacalność dłużnika ocenia się wyłącznie w odniesieniu do tego wybranego dłużnika — strony zaskarżonej czynności prawnej. Kwestia wypłacalności pozostałych dłużników nie stoi na przeszkodzie w uwzględnieniu powództwa i to nawet wtedy, gdy jeden z pozostałych współdłużników solidarnych ma mienie wystarczające na zaspokojenie wierzyciela.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Szymaniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Tchórzewski
Data wytworzenia informacji: