Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 23/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2013-04-10

XXVI GC 617/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, uchwała, interes spółki, walne zgromadzenie, zgromadzenie akcjonariuszy, mandat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, uchwała, kooptacja, interes spółki, walne zgromadzenie, dobry obyczaj, zaskarżona uchwała, dokooptowanie, godzenie w interes spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, oddzielna grupa, uchylenie uchwały, dokooptowany członek rady, zgromadzenie akcjonariuszy, skład rady nadzorczej, liczba członków rady nadzorczej, statut spółki, najbliższe walne zgromadzenie, akcjonariusz mniejszościowy, mandat
Zobacz»

IX GC 712/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 11 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, uchwała, interes spółki, zwyczajne walne zgromadzenie, walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie członków rady nadzorczej, członka rady nadzorczej, uchwała, interes spółki, krotności średniej, średnia płaca, wynagrodzenie w spółce, zasada wynagradzania, zaskarżona uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie, porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, godzenie w interes spółki, ustalenie zasady, walne zgromadzenie akcjonariuszy, średnie wynagrodzenie, pozwana spółka, podjęcie uchwały, statut spółki, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

I ACa 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcjonariusz, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie, spółka, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie, wynagrodzenie członków rady nadzorczej, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, uchwała, głos, zaskarżona uchwała, indywidualne wykonywanie, akcjonariusz większościowy, wykonywanie czynności nadzorczych, posiedzenie rady nadzorczej, głosowanie, walne zgromadzenie pozwanej spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, zysk, dobry obyczaj, wynagrodzenie wypłacane przez spółkę, dysproporcja
Zobacz»

XVI GC 1091/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, nieważność uchwały walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, dr hab., zaskarżona uchwała, spółka, głosowanie, zabranie głosu, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, podjęcie uchwały, zabrać głos, raport, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, udział w dyskusji, statut, bezzasadne niedopuszczenie, szczegółowe pytanie, porządek obrad, przedstawiciel pracowników, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

VI GC 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

spółka, walne zgromadzenie, członka rady nadzorczej, zaskarżenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, legitymacja, zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • porządek obrad, zaprotokołowanie, transkrypcja, głosowanie, spółka, kadencja, sprzeciw, walne zgromadzenie, głos, pismo procesowe z datą, członka rady nadzorczej, zaskarżenie uchwały, porozumienie, stwierdzenie nieważności uchwały, uchwała w imieniu, akcja pozwanej spółki, legitymacja, zgromadzenie akcjonariuszy, notariusz, uchylenie uchwały
Zobacz»

XVI GC 1209/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

spółka, zwyczajne walne zgromadzenie, mandat, członek, stwierdzenie nieważności uchwały, akcjonariusz, uchwała walnego zgromadzenia, wytoczenie powództwa o stwierdzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, zwyczajne walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, pozwana spółka, członek zarządu, kociołek, zaskarżona uchwała, mandat, odmowa udzielenia absolutorium, czynność prawna, obowiązek prezesa zarządu, funkcja prezesa, członek, stwierdzenie nieważności uchwały, kodeks spółek handlowych, akcjonariusz, uchwała walnego zgromadzenia, interes prawny, wytoczenie powództwa o stwierdzenie, optymalizacja
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, rada nadzorcza, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, spółka, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, rada nadzorcza, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, spółka w sporze, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika, wybór komisji
Zobacz»

XX GC 109/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 22 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

rada nadzorcza, członek, zaskarżenie uchwały, zgromadzenie, akcjonariusz, powództwo o stwierdzenie nieważności, organ spółki, legitymacja czynna, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • statut, rada nadzorcza, członek, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, odwołany członek zarządu spółki, osoba wybrana przez pracowników, zaskarżenie uchwały, zgromadzenie, uchylenie uchwały, gałązka, akcjonariusz, ustawa o komercjalizacji, powództwo o stwierdzenie nieważności, odwołanie członka zarządu, organ spółki, legitymacja czynna, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, stwierdzenie nieważności uchwały, pracownik spółki, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna
Zobacz»

I ACa 375/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 12 października 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

spółka, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, wspólnik spółki cywilnej, emisja obligacji, akcja pozwanej spółki, umowa objęcia, zawarcie przez spółkę, sporna uchwała, stwierdzenie nieważności, zarząd, walne zgromadzenie pozwanej spółki, zaskarżona uchwała, kapitał zakładowy, dzień rejestracji, zaprotokołowanie sprzeciwu, okaziciel
Zobacz»

I ACa 501/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 27 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, rada nadzorcza pozwana spółki, walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, oświadczenie o rezygnacji, funkcja członka rady nadzorczej, rezygnacja z funkcji, sala obrad, wypowiedzenie zlecenia, członek zarządu, rada nadzorcza pozwana spółki, ręka zarządu, ręka przewodniczącego rady, statut, akt rejestrowy pozwanej spółki, skuteczność rezygnacji, ustawowa funkcja, zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, członkostwo w radzie nadzorczej, stwierdzenie nieważności uchwały rady, walne zgromadzenie, zaskarżona uchwała
Zobacz»

XX GC 927/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 22 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

spółka, uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie, rada nadzorcza, stwierdzenie nieważności, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, spółka w roku obrotowym, uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie, zarząd, zwyczajne walne zgromadzenie spółki, udzielenie absolutorium, sprawa udzielenia, umowa inwestycyjna, rada nadzorcza, zwołanie zgromadzenia, wykonanie obowiązków, rada nadzorcza spółki, stwierdzenie nieważności, założyciel, zatwierdzenie sprawozdania, spółka i powód, walne zgromadzenie akcjonariuszy, obowiązek przewodniczącego rady, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
Zobacz»

XVI GC 858/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uchwała, akcjonariusz, zwyczajne walne zgromadzenie, spółka, nieważność, prawo do wytoczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, zysk z lat ubiegłych, akcjonariusz, zwyczajne walne zgromadzenie, ustalenie nieistnienia uchwały, porządek obrad, obrada zwyczajnego walnego zgromadzenia, mniejszościowy akcjonariusz, sprawa podziału zysku, spółka, cały kapitał zakładowy, nieważność, spółka powództwa, prawo do wytoczenia, przedmiotowa uchwała, kodeks spółek handlowych, akcja, protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników, uchwała wspólnika, zaskarżenie w trybie
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała walnego zgromadzenia, stwierdzenie nieważności, interes spółki, zwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, zwyczajne walne zgromadzenie, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji
Zobacz»

X GC 966/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały, uchwała walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, udział w zgromadzeniach, zarządca, stwierdzenie nieważności uchwały, porządek obrad zgromadzenia, podjęcie uchwały, nieruchomość, uchwała walnego zgromadzenia, okres kredytowania, izba cywilna, głos, zwołanie zgromadzenia, statut, hipoteka łączna, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólnika, ustanowienie hipoteki, zorganizowana część
Zobacz»

XX GC 1073/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, członka rady nadzorczej, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, wybór rady nadzorczej, droga głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, wybór uzupełniający do rady, porządek obrad, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oddzielna grupa, koszt zwołania, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, rada nadzorcza w drodze, skład rady nadzorczej, uzupełnienie składu rady, rada nadzorcza w trybie, koszt zgromadzenia, przerwa w obradach
Zobacz»

VI ACa 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, zaskarżenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, dobry obyczaj, spółka publiczna, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, interes spółki, zaskarżenie uchwały, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, zgromadzenie w dniach, termin do wniesienia powództwa, powództwo o uchylenie uchwały, walne zgromadzenie spółki, dzień powzięcia uchwały, otrzymanie wiadomości o uchwale, zaskarżona uchwała, podwyższenie kapitału, uchwała walnego zgromadzenia, dzień otrzymania wiadomości
Zobacz»

X GC 1057/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność uchwały, zwyczajne walne zgromadzenie, zaskarżenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, przymusowy wykup, spółka, procedurze przymusowej, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność uchwały, wykup akcji, komentarz, walne zgromadzenie spółki, akcjonariusz większościowy, akcja spółki, dokument akcji, wniesienie powództwa, proponowany porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały, kapitał zakładowy, sprzeczność z ustawą, ogłoszenie
Zobacz»

VI ACa 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, interes spółki, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, statut, głosowanie, świadectwo depozytowe, akcja, porządek obrad, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, papier wartościowy, interes spółki, interes akcjonariuszy, środek komunikacji elektronicznej, prawo głosu, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo do uczestnictwa, uchylenie uchwały
Zobacz»

I ACa 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

spółka, legitymacja, stwierdzenie nieważności uchwały, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, siedziba, nowa akcja, legitymacja, zaskarżona uchwała, droga emisji, rachunek papierów wartościowych, akcja zwykła, zbycie, wkład niepieniężny, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, subskrypcję prywatną, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, akcjonariusz spółki, zapis na rachunku, spółka publiczna, zgromadzenie akcjonariuszy, legitymacja do zaskarżania uchwał
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Hanna Kwiatkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Grzywaczewski,  Alicja Surdy
Data wytworzenia informacji: