Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 298/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2017-07-04

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa ugody, pozwany, zawarcie ugody, wola, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, konwencja, pozwany, zawarcie ugody, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wola, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody, strona ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

I ACa 596/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 stycznia 2021

Data publikacji: 21 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

stosunek prawny, strona ugody, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • stosunek prawny, treść ugody, strona ugody, śmierć córki, data zawarcia ugody, zawarcie ugody, ugoda pozasądowa, ustępstwo, odszkodowanie, dalsze roszczenie, wygaśnięcie stosunku prawnego, przedmiot ugody, dodatkowe zadośćuczynienie, definitywne zakończenie, przedmiotowa czynność prawna, pogorszenie sytuacji życiowe, moc ugody, znaczne pogorszenie, przesłuchanie strony powodowej, zarzut naruszenia
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

przedawnienie, stosunek prawny, rata, zawarcie ugody, umowa, pozwany, istniejący stosunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, podjęcie działań windykacyjnych, stosunek prawny, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, istniejący stosunek
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn, akt sądu rejonowego
Zobacz»

IX Ca 1325/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda pozasądowa, strona ugody, zasady współżycia społecznego, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprzeczność z zasadami współżycia, stwierdzenie nieważności ugody, treść ugody, rzetelne przedstawienie, kalkulacja naprawy, szkoda, kosztorys, koszt naprawy pojazdu, kwota odszkodowania, przedstawiciel ubezpieczyciela, silniejsza pozycja, propozycja zawarcia ugody, stan sprzed zdarzenia, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

przedawnienie, rata, pozwany, umowa ugody, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek, wyrazić zgodę
Zobacz»

XIII Ga 957/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, warunek ugody, pozwany, dokument ugody, należność główna, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • projekt ugody, zawarcie ugody, ugoda z powódką, warunek ugody, pozwany, egzemplarz projektu, dokument ugody, druga wpłata, wpłaty pierwszej, zwolnienie powódki, zgoda na warunki, wola zawarcia ugody, spotkanie, twierdzenie powódki, postępowanie egzekucyjne, należność główna, tytuł wykonawczy, rata, ustępstwo, druga rata
Zobacz»

IV Ca 509/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie ugody, stosunek prawny, strona ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, treść ugody, roszczenie, zawieranie ugody, stosunek prawny, następstwo wypadku, sprawca szkody, stan zdrowia powódki, dzień zawarcia ugody, udar, wypadek komunikacyjny, opinia uzupełniająca biegłego okulisty, niepewność, zgłoszone zastrzeżenie do opinii, ustępstwo, strona ugody, sitowie
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

pozwany, strona ugody, wola, zawarcie ugody, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, treść ugody, ustępstwo, strona ugody, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, umowa, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia, należny powód
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, kara umowna, załączony akt, przedmiotowa ugoda, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem, powodowa spółdzielnia, zasada prawa
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody, wola
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, wola, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

rata, przedawnienie, płatność, pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, rata, ugoda strony, harmonogram, przedawnienie, wzajemne ustępstwa, płatność, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

strona ugody, pozwany, pozew, wola, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, pozew, wola, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, dostawa, mediacja
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

stosunek prawny, zawarcie ugody, odsetka, strona ugody, wola
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, stosunek prawny, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, wygaśnięcie stosunku prawnego, strona ugody, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, łącząca strona, skutek ugody, strona stosunku prawnego, pająk, wola, błąd
Zobacz»

I ACa 775/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody, pozwany, faktura, należność główna, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, strona powodowa, dzień zawarcia ugody, strona ugody, pozwany, faktura, data zawarcia ugody, współpraca handlowa, nakaz zapłaty, skapitalizowana odsetka, dalsza należność, numer faktury, termin faktur, uzyskanie rabatów, wpłata strony, zapis ugody, należność główna, zadłużenie strony, płatność, powstanie w związku
Zobacz»

VIII Ga 321/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020

Data publikacji: 17 marca 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zawarcie ugody, umowa, wola, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • szkoda, pierwsze wezwanie do zapłaty, oświadczenie woli, tekst ugody, treść ugody, zawarcie ugody, draft, umowa, wola, intencja strony, pozwany, rozmowa, najem pojazdu zastępczego, zdanie drugie, podpisanie ugody, załącznik, ostateczny tekst, zamiar strony, bezpośrednia likwidacja, zgodny zamiar
Zobacz»

VIII Ga 32/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 maja 2022

Data publikacji: 21 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

faktura, pozwany, strona ugody, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, zwolnienie z długu, przedmiotowa ugoda, faktura, kserokopiarka, postanowienie ugody, wzajemne ustępstwa, roszczenie w sprawach, pozwany, strona ugody, oświadczenie woli, cofnięcie pozwu, wzajemne roszczenia, należność, wzajemność ustępstw, wykonanie usługi naprawy, ugoda pozasądowa, współpraca, treść ugody, przedmiotowy proces
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Grzeszczuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Surdy,  Magdalena Kuczyńska
Data wytworzenia informacji: